Blog

Az aura

Sokféleképpen meghatározták már, de az aura lényegében az az energiatér, amely minden dolgot körülvesz. Mindennek, ami atomszerkezetű, van aurája, azaz energiatere. Az atom, bármilyen anyagé legyen is az, elektronokból és protonokból áll, amelyek állandó mozgásban vannak. Ezek az elektronok és protonok elektromos és mágneses energiarezgések. Az élő szervezetek atomjainak nagyobb az aktivitása és a rezgése, mint az élettelen anyag atomjainak. Ezért a fák, a növények, az állatok és az emberek energiatere könnyebben érzékelhető és tapasztalható. (Andrews, Ted: Az aura érzékelése. Budapest, Édesvíz Kiadó, 2003.)

Az aura létezése tulajdonképpen egyszerű fizika, azonban sokan túlmisztifikálják.
Például az, hogy a vér folyik az ereinkben, vagy, hogy a nyirokkeringésünk működik, statikus energiát hoz létre (mint amikor műanyag ruhákat veszünk fel, és kis kisülések keletkeznek). Ez a statikus energia is hozzájárul az aura finom energiájához.
Az is befolyásolja az energiaterünket, hogy például kevesebb vagy több sót fogyasztunk-e, mennyi fűszert használunk, milyen ételeket szeretünk. A só, fűszer, és egyéb élelmiszer fogyasztási szokásaink (sok más dologgal együtt) a személyiségünkhöz tartozik, ezért is mondjuk, hogy részben a személyiségünk határozza meg az auránkat.

A hinduk, pontosabban az indiai spirituális hagyomány Prana-nak nevezik, a kínaiak Chi-nek, a polinéziaiak Mana-nak hívják. De említik a szent könyvek is; a Kabbala, a zsidó misztikus filozófia Krisztus előtt 500 körül asztrális fényként említi. A Biblia így ír: „Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről... Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt."
Egyéb nevekkel is illetik: univerzális energia, kozmikus erő, asztrálfény, bioenergia, pszi erő, bioplazma, pszihikus erő, univerzális életerő, egyetemes életenergia, egyetemes alkotó energia, fényenergia, stb. 
Az aura elnevezést 1908-ban Kilner használta először. Az első - ismerté vált - európai leírás az auráról a később híressé vált svájci orvos és filozófus Paracelsus tollából származott. Az egyetem befejezés után európai utazgatásai alkalmával sok időt töltött cigányokkal és alkimistákkal. Tanulmányozva a gyógynövényeket, a népi gyógymódokat és a teozófiát, arra a megállapításra jutott, hogy létezik valamiféle életerő, „melynek külső és belső kisugárzása fénylő szférához hasonlatos”. 

Feltételezések szerint a civilizáció kibontakozásának hajnalán az emberek túlnyomó többsége rendelkezett az auralátás képességével. A kisgyerekek születésüket követő első pár évben szintén látják az aurát. Valószínűleg mindenki megfigyelte már, hogy a csecsemők gyakrabban néznek a fejünk fölé, mint a szemünkbe. Állítólag a kisugárzott auraszíneket nézik, és ha számukra zavaró vagy a szüleik auraszínétől merőben eltérő színnel találkoznak, akkor - mások számára indokolatlanul - sírni kezdenek. A kisgyermekek számunkra szokatlan színes ceruza használata is innen eredeztethető, ők ugyanis sokszor nem a fizikai test színeit rajzolják le, hanem az aura színeit.

Az emberi aura egyébként nem állandó, lehet több színű és gyakran változó.
Az aurának vannak rétegei is, melyet testeknek is hívhatunk. Összesen hét főbb réteg van, melyek mindegyike ugyanazt a teret foglalja el azonos időben úgy, hogy a magasabb rétegek sorra túlterjednek az alacsonyabb rétegeken. Valójában e testek egyike sem valódi réteg, de mi csak így vagyunk képesek észlelni. Az aurarétegek sokkal inkább tekinthetők énünk kiterjedt változatának. Tehát nem egyik réteg után következik a másik, hanem egymást átfedik. Ezek a rétegek tartalmazzák azokat a formákat, amelyekkel a fizikai test rendelkezik, vagyis a belső szerveket, vérereket, stb. Az aura kiterjedése általában 1,5-3 méter között változik.

Az auránk rétegei a következők:
1. réteg: étertest
A fizikai működéssel, fizikai érzékletekkel, fájdalom- vagy örömérzéssel, vagyis a test automatikus működésével áll kapcsolatban.

2. réteg: érzelmi test
Az ember érzelmi aspektusaival függ össze, vagyis az érzéseink, érzelmi életünk kapcsolódik hozzá.

3. réteg: mentális test
A mentális élettel, a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban.

4. réteg: asztráltest
Megteremti a szeretet energiáját, tehát ezen keresztül szeretünk, nemcsak a társunkat, hanem az emberiséget is.

5. réteg: éteri test
A szó hatalmához kapcsolódik, vagyis a cselekedeteinkért való felelősségvállaláshoz, és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez.

6. réteg: mennyei test
A mennyei szeretettel függ össze. Ez az a szeretet, amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán, és minden életet átölel. Vagyis minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki.

7. réteg: ketherikus test
A magasabb elméhez kapcsolódik, amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket.

 

Az auráról így elsőre ennyit gondoltunk írni. Hamarosan írni fogunk az aura érzékeléséről, és a színek jelentéséről is.
Következő cikkünk a csakrákról fog szólni.

Ha tetszett a bejegyzés, kérjük kattintson a Tetszik és/vagy a Megosztás gombra.
Amennyiben van valamilyen kérdése, tegye fel a cikk alatt hozzászólásban, a Facebook-on, vagy e-mail-ben.

Hozzászólások